Indicators

Pokazatelji se koriste pri praćenju ostvarivanja strateških i drugih propisanih ciljeva te pri ocjenjivanju stanja području gospodarenja otpadom. 

Standardiziranje praćenja stanja okoliša u RH provodi se izradom Nacionalne liste pokazatelja za okoliš.

Postoje i druge liste pokazatelja, kao što su: 

  • SDG pokazatelji održivog razvoja
  • pokazatelji EUROSTAT-a  za područje gospodarenja otpadom
  • pokazatelji EEA (Europske agencije za okoliš) i dr. 

Pokazatelji se koriste prilikom izrade Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, te drugih izvješća o otpadu i publikacija, kao što je Okoliš na dlanu.

Pokazatelji za područje gospodarenja otpadom