Pokazatelji

Pokazatelji za područje gospodarenja otpadom koriste se za ocjenu stanja i praćenje ostvarenja ciljeva

Za praćenje ostvarivanja strateških i drugih propisanih ciljeva te pri ocjenjivanju stanja u području gospodarenja otpadom, koriste se pokazatelji. Standardiziranje praćenja stanja okoliša u RH provodi se izradom Nacionalne liste pokazatelja za okoliš.

Postoje i druge liste pokazatelja, kao što su: 

  • SDG pokazatelji održivog razvoja
  • pokazatelji EUROSTAT-a  za područje gospodarenja otpadom
  • pokazatelji EEA (Europske agencije za okoliš) i dr. 

Pokazatelji se koriste prilikom izrade Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, te drugih tematskih izvješća o otpadu i publikacija, kao što je Okoliš na dlanu.

Izdvojeni pokazatelji za područje gospodarenja otpadom: