Sadržaj ISGO

Što sadrži Informacijski sustav gospodarenja otpadom ISGO ?
Podaci o otpadu i gospodarenju otpadom dostupni su na ovom Portalu u aplikacijama, tematskim izvješćima i pregledima podataka, ili su dostupni na zahtjev.

Informacijski sustav gospodarenja otpadom ISGO je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša, a vodi ga Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.  

ISGO sadrži podatke i aplikacije propisane člankom 129. Zakona o gospodarenju otpadom.

Na Portalu ISGO potražite podatke o:

 • sudionicima sustava gospodarenja otpadom (koji su ishodili dozvole za gospodarenje otpadom, upisani u očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom ili su sudionici sustava proširene odgovornosti proizvođača za posebne kategorije otpada)
 • objektima za gospodarenje otpadom, odlagalištima i odlaganju
 • proizvedenim, sakupljenim i obrađenim količinama otpada, po vrstama otpada
 • aktivnostima sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe proizvoda 
 • nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
 • prekograničnom prometu otpadom
 • izvješćima o provedenim obvezama jedinica lokalne samouprave i županija 
 • posebnim kategorijama otpada i proizvodima od kojih nastaje taj otpad
 • postrojenjima i planovima za gospdarenje otpadom iz rudarske industrije
 • izdvojenim temama kao što je otpad od hrane, otpadna plastika 
 • lokacijama odbačenog otpada
 • provedenim akcijama prikupljanja otpada
 • ekonomskim instrumentima i naknadama u području gospodarenja otpadom
 • pokazateljima u području gospodarenja otpadom
 • o propisima, smjernicama, planovima i projektima u području gospodarenja otpadom, te ostale podatke od značaja za područje gospodarenja otpadom