Prekogranični promet otpada

Prekogranični promet otpada u Republiku Hrvatsku, iz Republike Hrvatske i kroz Republiku Hrvatsku reguliran je odredbama Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljakama otpada te odredbama Glave XIII Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021). Nadležno tijelo za provedbu zakonodavstva iz područja prekograničnog prometa otpada u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Više informacija o provedbi prekograničnog prometa otpada možete saznati OVDJE.

Obveza izvješćivanja uvoznika i izvoznika otpada

Sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, članak 123., stavak 1. i 2.:

  • (1) Osoba koja organizira pošiljku i/ili uvoznik/primatelj otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku s područja Republike Hrvatske ispunjava obvezu izvješćivanja o isporučenim i/ili primljenim vrstama i količinama otpada putem e-ONTO.
  • (2) Podnositelj obavijesti i/ili primatelj otpada koji podliježe notifikacijskom postupku s područja Republike Hrvatske ispunjava obvezu izvješćivanja o isporučenim i/ili primljenim vrstama i količinama otpada putem e-ONTO.

Nadalje, sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, članak 176. stavak 5., do uspostave aplikacije za prekogranični promet otpadom, osoba koja je u prethodnoj kalendarskoj godini obavila prekogranični promet otpadom obvezna je do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Ministarstvu izvješće o vrstama i količinama otpada koji je uvezla i izvezla na teritorij Republike Hrvatske.

Dodatno, prema članku 126. stavak 2.:

  • (2) Pravna ili fizička osoba – obrtnik iz članka 124. stavka 1. Zakona  koja je ishodila rješenje o statusu postrojenja s prethodnim odobrenjem u pisanom ili digitalnom obliku putem elektroničke aplikacije Ministarstva, dužna je do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu kalendarsku godinu, dostaviti Ministarstvu izvješće o uvezenim vrstama i količinama otpada.

Obrađeni podaci o prekograničnom prometu otpadom objavljuju se u godišnjim izvješćima o prekograničnom prometu otpada.