Uvjeti korištenja

Poruka elektroničkom poštom

Kada nam pošaljete zahtjev ili pritužbu putem naše web stranice ili na drugi način, obrađujemo Vaše osobne podatke samo u svrhu upravljanja zahtjevom ili pritužbom. Zaprimljene informacije ne koristimo ponovo u drugu svrhu koja je različita od navedene.

Kontrola

Kada obradujemo Vaše osobne podatke imate određena prava navedena u poglavlju III. Opće uredbe o zaštiti podataka. Imate pravo pristupiti Vašim podacima i ispraviti ih bez odlaganja ako su netočni ili nepotpuni. U određenim okolnostima možete tražiti ograničenje obrade Vaših podataka. Imate pravo prigovora na obradu u određenim okolnostima zbog razloga koji se odnose na vašu specifičnu situaciju. Imate i pravo da ne podliježete automatskim odlukama (koje donose samo strojevi) koji utječu na Vas. Kada su ispunjene određene okolnosti možete zahtijevati i brisanje Vaših podataka. Imate pravo žaliti se u bilo kojem trenutku ako smatrate da su Vam povrijeđena prava na zaštitu podataka. Ako obrađujemo Vaše osobne podatke i želite iskoristiti svoja prava na zaštitu podataka obratite nam se na adresu e-pošte službenice za zaštitu osobnih podataka MINGOR Željke Botice, dipl. iur., zeljka.botica@mingor.hr.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

MINGOR pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na adresi ove mrežne stranice.

Prikupljanje i obrada

Vaši osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom ste upoznati, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom.

Radi poboljšanja usluga, ova mrežna stranica, sprema na Vaš mrežni i informacijski sustav, računalo, odnosno pametni telefon određenu količinu informacija, takozvanih cookies-a (kolačići).