Aplikacija KB* - odredi ključni broj otpada

Aplikacija KB pomaže pri kategorizaciji otpada, određivanju ispravnog ključnog broja te daje mogućnost pretraživanja prema opisima otpada

Dostupnost

Javno dostupno na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode

Ulaz u Aplikaciju

Sadržaj

Aplikacija KB omogućava pretraživanje prema uobičajenim opisu otpada te ključnom broju otpada sukladno Katalogu otpada. Dodatno nudi pretraživanje prema oznaci zapisa, opasnom svojstvu te statističkoj kategoriji otpada. Aplikacija se koristi kao pomoć pri određivanju ispravnog ključnog broja. Odabire se ključni broj odnosno vrsta otpada sukladno Katalogu otpada, koji što točnije odražava svojstva i porijeklo otpada u okviru postupka kategorizacije. 

Pravna osnova

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/2021), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022)

Podaci

Katalog otpada propisan je Pravilnikom o gospodarenju otpadom, sadrži preko 800 vrsta otpada, tj. šesteroznamenkastih ključnih brojeva, sistematiziranih u 20 grupa, prema vrsti industrije/ procesa u kojem otpad nastaje ili prema vrsti otpadnih tvari/ predmeta. Vrste otpada koje su opasni otpad, tj. utvrđeno im je opasno svojstvo, označene su zvjezdicom *. Statističke kategorije otpada određene su sukladno Uredbi (EZ) 2150/2002 o statistikama otpada. Opisi otpada proširuju se i dodaju u aplikaciju prema potrebi.

Ciljani korisnici

Posjednici otpada i drugi sudionici u sustavu gospodarenja otpadom

Izrada aplikacije

Godina izrade
2021.
Status
U upotrebi