Aplikacija za prijavu izobrazno-informativnih aktivnosti na području JLS

Sukladno članku 114. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021)

Sukladno članku 114. Zakona o gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito najmanje jednu javnu tribinu te informativne publikacije o gospodarenju otpadom. 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba dužno je do 31. ožujka tekuće godine nadležnom Ministarstvu dostaviti godišnje izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti za prethodnu godinu putem mrežne aplikacije.

Ulaz u Aplikaciju