Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

e-ONTO je elektronički registar s mrežnom aplikacijom kojim se evidentiraju tokovi otpada na teritoriju Republike Hrvatske. Aplikacija omogućava unos podataka u realnom vremenu te kreiranje izvještajnih formi za praćenje tokova otpada, a sadrži i sustav kontrole kvalitete i sljedivosti otpada.

Dostupnost

Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.

Ulaz u Aplikaciju

Sadržaj

e-ONTO se sastoji od relacijske baze podataka u kojima se objedinjavaju podaci o tokovima otpada, te pripadajuće mrežne aplikacije kojom se osigurava pristup, unos, pregled, analiza i razmjena podataka.

Pravna osnova

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/2021), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022)

Podaci

e-ONTO sadrži podatke o korisnicima aplikacije, a posebice podatke propisane obrascima ONTO i ONTO-P te podatke propisane obrascem PL-O.

Ciljani korisnici

Obveznici korištenja e-ONTO aplikacije prema članku 45. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, MINGOR, Inspekcijske službe, Carinska uprava.

Metapodaci

Elektronički očevidnik nastanka i tijeka otpada (e-onto)

Izrada aplikacije

Godina izrade
2016.
Korištene tehnologije
.NET
Status
Izrađeno