Odlagališta – obrazac OOO

Baza je sastavni dio Centralnog sustava upravljanja informacijama o odlagalištima, a sadrži podatke propisane putem Obrasca o odlagalištima i odlaganju otpada – OOO.

Dostupnost

Dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Pristup je ograničen na operatere odlagališta i na nadležna tijela i institucije za praćenje odlagališta i odlaganja otpada.

Ulaz u Aplikaciju

Sadržaj

Baza je sastavni dio Centralnog sustava upravljanja informacijama o odlagalištima, a sadrži podatke  o odlagalištima i odlaganju otpada. Osim općih podataka o operateru i odlagalištu, sadrži podatke o vrsti odlagališta, kapacitetu, statusu operativnosti, sanacije i tehničke opremljenosti i podatke o odloženim količinama biorazgradivoga otpada.

Pravna osnova

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 4/23), Direktiva Vijeća 1999/31/EC od 26. travnja 1999. o odlaganju otpada.

Podaci

Podatke unose operateri aktivnih odlagališta na godišnjoj osnovi.

Ciljani korisnici

Operateri odlagališta, nadležna tijela i institucije za praćenje odlagališta i odlaganja otpada.

Izrada aplikacije

Godina izrade
2014.
Korištene tehnologije
.NET
Status
Izrađeno