Portal sprječavanja nastanka otpada

Portal sprječavanja nastanka otpada sadrži opće informacije o temi sprječavanja nastanka otpada, mjerama propisanim nacionalnim planskim dokumentima i propisima te propisima EU, informacije o planiranim i provedenim projektima i aktivnostima sprječavanja nastanka otpada, primjere dobre prakse, a omogućuje i pregled novosti iz ovoga područja.

Dostupnost

Dostupan je cijeloj javnosti on-line.

Ulaz u Aplikaciju

Sadržaj

Portal je koncipiran na način da relevantnim dionicima (JLS, nadležnim tijelima, poslovnim subjektima, udrugama i građanima) omogućuje prijavu aktivnosti koje provode, a koje su usmjerene na sprječavanje nastanka otpada, njegovu ponovnu uporabu ili odvojeno sakupljanje. 

Važan dio Portala je aplikacija za prijavu izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom koje su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dužni provoditi na svome području sukladno članku 114. Zakona o gospodarenju otpadom. 

Pravna osnova

  • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), članak 129.
  • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine (NN 84/2023)

Podaci

Portal sadrži informacije koje mogu pomoći posjetiteljima u planiranju aktivnosti smanjivanja nastanka otpada te ugradnji principa sprečavanja nastanka otpada u životne navike i radne procese, a između ostalog sadrži: smjernice i upute; opise aktivnosti/projekata jedinica lokalne samouprave, udruga, poslovnih subjekata; primjere europske prakse; pokazatelje sprječavanja nastanka otpada te niz drugih korisnih podataka i informacija vezano uz ovu temu.

Ciljani korisnici

Ministarstva, tijela državne uprave, županijska, gradska i općinska tijela, fakulteti, nevladine organizacije za zaštitu okoliša, stručna i šira javnost.

Izrada aplikacije

Godina izrade
2017.
Korištene tehnologije
.NET
Status
U upotrebi