Preglednik Registra onečišćavanja okoliša (ROO)

Dostupnost

Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode i na PRTR.net globalnom portalu o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (http://www.prtr.net/en/links).

Ulaz u Aplikaciju

Sadržaj

U pregledniku se nalaze verificirani podaci obveznika Registra onečišćavanja okoliša prikazani na razini organizacijske jedinice za pojedinu izvještajnu godinu.

Pravna osnova

Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15), Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22)

Podaci

Podaci obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu.

Ciljani korisnici

Ministarstva, nadležna tijela županija i Grada Zagreba, inspekcijske službe, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, stručna i ostala zainteresirana javnost.

Metapodaci

Preglednik Registra onečišćavanja okoliša

Izrada aplikacije

Godina izrade
2012.
Korištene tehnologije
Java
Status
Izrađeno