Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) je informacijski sustav kojeg uspostavlja, vodi i održava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao sveobuhvatno informatičko i mrežno bazirano rješenje, a čine ga baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima.

Dostupnost

Dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Pristup je omogućen pomoću korisničkoga imena i zaporke koji se izdaju po ispunjavanju i provjeri Zahtjeva za izdavanjem korisničkog računa. Postoje tri vrste korisničkih računa i nekoliko razina dostupnosti:

  1. Korisnički račun za obveznika koji se dodjeljuje po odobrenju zahtjeva. Namijenjen je obveznicima dostave podataka za unos podataka u bazu i takvi korisnici imaju uvid samo u svoj korisnički račun. Korisnik računa može imati uvid i mogućnost unosa za više organizacijskih jedinca.
  2. Korisnički račun za nadležna tijela koji se dodjeljuje po odobrenju zahtjeva odgovornim osobama u županijama i Gradu Zagrebu po odobrenju zahtjeva. Nadležna tijela odgovorna su za kontrolu kvalitete prijavljenih podataka u ROO, unutar svoje županije, koju potvrđuju verifikacijom.
  3. Korisnički račun za ovlaštenike koji se dodjeljuje po odobrenju zahtjeva. Ovlaštenici su tvrtke koje prema odobrenju MINGOR-a mogu obavljati poslove unosa za jednu ili više lokacija operatera ili obavljati verifikaciju podataka u ROO. Odgovorna osoba ovlaštenika može imati uvid i mogućnost unosa podataka za više lokacija pomoću jednog korisničkog računa.
  4. Ostala nadležna tijela i državne i javne institucije također prema nadležnosti svojih poslova mogu dobiti korisničke račune. Inspektori mogu vidjeti sve prijavljene obveznike u Republici Hrvatskoj.

Ulaz u Aplikaciju

Sadržaj

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Arhivska baza ROO sadrži podatke o operaterima i organizacijskim jedinicama koje su bile obveznici dostave podataka od 2008. do 2016. kalendarske godine, dok  će se podaci od 2017. godine nadalje prikupljati unutar baze ROO izgrađene tijekom 2018. godine.

Pravna osnova

Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN 03/22)

Podaci

Podaci obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu.

Ciljani korisnici

Obveznici dostave podataka, ministarstva, nadležna tijela županija, inspekcijske službe, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, stručna i šira javnost.

Metapodaci

Registar onečišćavanja okoliša-WMS

Registar onečišćavanja okoliša-WFS

Registar onečišćavanja okoliša-WFS Inspire harmoniziran

Izrada aplikacije

Godina izrade
2017.
Korištene tehnologije
.NET
Status
Aktivno
Detaljnije informacije