Izrada jedinstvene metodologije za analize sastava komunalnog otpada, određivanje prosječnog sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj i projekcija količina komunalnog otpada

Trajanje projekta: od srpnja 2014. do svibnja 2015. godine

S ciljem unapređenja kvalitete podataka i što pouzdanijeg uvida u količine odloženog biorazgradivog otpada, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu provela je projekt Izrada jedinstvene metodologije za analize sastava komunalnog otpada, određivanje prosječnog sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj i projekcija količina komunalnog otpada.

Navedeni projekt trajao je od srpnja 2014. do svibnja 2015. godine, a financiran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvođač na projektu bila je tvrtka Ecoina d.o.o.

U sklopu projekta izrađena je jedinstvena metodologija za utvrđivanja sastava komunalnog otpada i biorazgradive komponente u pojedinim vrstama otpada u Republici Hrvatskoj te naputak za naručivanje i provedbu određivanja prosječnog sastava komunalnoga otpada za jedinice lokalne samouprave, odnosno tvrtke koje obavljaju djelatnosti gospodarenja komunalnim otpadom.

Dodatno je izrađena publikacija Metodologija za određivanje sastava i količina komunalnog odnosno miješanog komunalnog otpada u kojoj se daje pregled utvrđenog sastava miješanog komunalnog otpada i sastav komunalnog otpada na nacionalnoj razini, udjela biorazgradivih komponenti za pojedinu vrstu otpada, načina izračuna količina biorazgradivog otpada te naputak za naručivanje i provedbu određivanja prosječnog sastava komunalnoga otpada namijenjen jedinicama lokalne samouprave odnosno tvrtkama koje obavljaju djelatnosti gospodarenja komunalnim otpadom.

Rezultati projekta: