Plan razvoja sustava za sprječavanje nastanka otpada te informiranja i razmjene dobre prakse

Trajanje projekta: od lipnja 2016. do srpnja 2017. godine.

Projekt se provodio od lipnja 2016. godine do srpnja 2017. godine u okviru Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“, a glavni cilj je bio doprinos sprječavanju nastanka otpada kao prioritetu u primjeni reda prvenstva u području gospodarenja otpadom.

Projekt je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvođač projekta je bila tvrtka Ekonerg d.o.o. iz Zagreba.

Cilj projekta: doprinos ostvarenju cilja sprječavanja nastanka otpada. Projektne aktivnosti će pridonijeti izgradnji sustavnog praćenja provedbe pojedinih mjera i aktivnosti sprječavanja nastajanja otpada definirane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te ostalih mjera i aktivnosti propisanih hrvatskim zakonodavstvom.

Aktivnosti u provedbi projekta obuhvatile su analizu europskih i nacionalnih instrumenata i alata za praćenje provedbe mjera i razmjenu informacija o sprječavanju nastanka otpada, izradu koncepta za razmjenu podataka te praćenje provedbe i učinkovitosti sprječavanja nastanka otpada u Hrvatskoj, kreiranje i pokretanje mrežnog portala te prikupljanje podataka o provedbi odabranih mjera sprječavanja nastanka otpada na području Republike Hrvatske.

Rezultati projekta su:

Portal sprječavanja nastanka otpada