Unaprjeđenje sustava za prikupljanje podataka o biootpadu i otpadu od hrane

Trajanje projekta: od listopada 2018. do prosinca 2018. godine.

Projekt "Unaprjeđenje sustava za prikupljanje podataka o biootpadu i otpadu od hrane" proveden je od listopada 2018. godine do prosinca 2018. godine, suradnjom Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i SAFEGE d.o.o.

Cilj projekta bio je unaprjeđenje sustava praćenja gospodarenja biootpadom i otpadom od hrane te izvješćivanja prema tijelima Europske komisije. Sustav praćenja zasniva se na podacima sadržanim u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom HAOP i dodatno prikupljenim podacima, a priprema podataka i izvješćivanje provodi se u skladu s hrvatskim propisima za područje gospodarenja otpadom te smjernicama i dokumentima Europske komisije.

Aktivnosti u provedbi projekta su obuhvatile analizu raspoloživih podataka  za 2017.godinu te izradu prijedloga za dodatno prikupljanje odnosno procjene podataka, u svrhu izrade potrebnih izvještaja.

 

Rezultati projekta:

Rezultati projekta poslužit će za potrebe prijave podataka o otpadu RH prema Europskoj komisiji sukladno zahtjevima nekoliko europskih direktiva i uredbi te osiguravanje informacija stručnoj i široj javnosti o kategorijama otpada koje su obuhvaćene projektom.

Rezultat 1

  • Dokument sadrži pregled i analizu raspoloživih podataka o gospodarenju biootpadom, višku hrane i otpadu od hrane, kućnom kompostiranju i drugim podacima potrebnim za izradu izvješća te ocjenu nedostataka u podacima.

Rezultat 2

  • Dokument sadrži komentar i preporuke na postojeći sustav prikupljanja podataka te iskazane potrebe daljnjih procjena odnosno dodatnog prikupljanja podataka (statističkog istraživanja); definiran i izrađen sadržaj elektroničkih obrazaca za dodatno prikupljanje podataka, te opis metode obrade dodatno prikupljenih podataka i prikaza rezultata. 

Rezultat 3

  • Prijedlog za unaprjeđenje odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom vezano za praćenje odlaganja biorazgradivog otpada na odlagalištima.