Utvrđivanje sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj (SKORH)

Trajanje projekta: od ožujka 2023. do prosinca 2024. godine

Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (MZOZT) pokrenuo je Projekt SKORH s ciljem unaprjeđenja sustava gospodarenja komunalnim otpadom i praćenja stanja.

Projekt je u skladu s Ciljem 1. za komunalni otpad i Mjerom 3. „Određivanje nacionalnog sastava komunalnog otpada„ koji su definirani u novom Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. do 2028. godine („Narodne novine“, broj 84/2023.).

Mjera 3. provodi se putem Aktivnosti A3.1. „Sortiranje i analiza sastava komunalnog otpada primjenom regionalnog koncepta s ciljem utvrđivanja nacionalnog sastava komunalnog otpada“.

Nositelj mjere je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, a sunositelj i izvor financiranja je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Za financiranje provedbe Projekta SKORH, između Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je Ugovor br. 2022/029048 o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju Projekta SKORH davanjem sredstava pomoći.

Projekt će obuhvatiti pripremu metodologije, pripremu i provedbu analiza sastava otpada na odabranim jedinicama lokalne samouprave, te izradu dokumenta ,,Utvrđivanje sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj". Za potrebe izrade projektnog zadatka i praćenja provedbe Projekta SKORH osnovana je Radna skupina, čiji su članovi predstavnici različitih institucija dionika projekta.