Evidencija lokacija odbačenog otpada - ELOO

ELOO sustav omogućuje prijavu i pregled odbačenog otpada, kako bi se ispunile obveze Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) te doprinijelo ekološkoj očuvanosti na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Dostupnost

Sustav je javno dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Također je u potpunost dostupan na mobilnim platformama.

Ulaz u Aplikaciju

Sadržaj

ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada) je mrežni višekorisnički sustav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za prijavu i pregled odbačenog otpada. Ovime je ispunjena obveza iz stavka 129.  Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21). Na ovaj način svaki građanin može doprinijeti ekološkoj očuvanosti lokalne zajednice.

Pravna osnova

Članak 129. stavak 2. Zakona o gospodarenju otpada (NN 84/21).

Podaci

Osnovne funkcionalnosti sustava:

 • prikupljanje podataka na terenu putem mobilne aplikacije ( Android, iOS)
 • dodatna obrada podataka na računalu
 • generiranje rješenja
 • prijave od strane građana
 • informiranje registriranih korisnika i javnosti vezano za gospodarenje otpadom
 • izrada predefiniranih izvješća
 • izrada prilagođenih izvješća iz transakcijskih podataka
 • mogućnost razmjene podataka s drugim sustavima putem mrežnih servisa
 • uvoz vanjskih mrežnih servisa (WMS, WMTS, TMS)
 • iscrtavanje na kartu privremenih elemenata (točka, linija, poligon) te komentara
 • mjerenje udaljenosti
 • višejezičnost

Ciljani korisnici

Građani, komunalni redari, djelatnici nadležnih upravnih tijela u županijama, gradovima i općinama te Državni inspektorat i ostali stručni korisnici (MINGOR, FZOEU i dr.)

Izrada aplikacije

Godina izrade
2020.
Status
U upotrebi