Poboljšanje toka i kvalitete podataka o građevnom otpadu i otpadu od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj

Trajanje projekta: od veljače 2016. do siječnja 2017. godine

Krajem travnja 2017. završen je projekt „Poboljšanje toka i kvalitete podataka o građevnom otpadu i otpadu od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina” koji je trajao četrnaest mjeseci. Nositelj projekta je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a izvršitelj Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je proveden u okviru Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“, koji je financiran uz pomoć sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

CIlj projekta je unaprjeđenje kvalitete podataka o građevnom otpadu i otpadu od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.

 

Rezultati projekta, građevni otpad:

Ukupna količina građevnog otpada u 2015. godini procijenjena je na 1.189,316 tona. 

 

Rezultati projekta, otpad od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina:

Ukupna količina ostatnog materijala i otpada od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u 2015. godini procijenjena je na 1.650,616 tona od čega se 636.270 tona odnosi na otpad, a  1.014,346 tona na ostatni materijal (materijal kojeg koncesionari ne smatraju otpadom).