Opće teme

Ocjena stanja u gospodarenju otpadom, statistike otpada, izvješća o dozvolama za gospodarenje otpadom, prekograničnom prometu otpadom, nusproizvodima i ukidanju statusa otpada, akcijama prikupljanja otpada itd.

Pregledajte izvješća iz rubrike "Opće teme": 

Ocjena stanja - iz Plana gospodarenja otpadom (PGORH)
Izvješće o stanju okoliša u RH (gospodarenje otpadom i kružno gospodarstvo)
Statistike otpada (prema Uredbi EZ 2150/2002)
Izvješća prema Baselskoj konvenciji (otpad koji podliježe notifikacijskom postupku)
Pregled podataka iz Registra dozvola za gospodarenje otpadom i potvrda za prijevoz - posredovanje i izvoz neopasnog otpada
Izvješća o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
Godišnji pregled rada Portala sprječavanja nastanka otpada
Pregled podataka o provedenim akcijama prikupljanja otpada u RH
Izvješća o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša
Pregled laboratorija koji obavljaju analize fizikalnih i kemijskih svojstava otpada:
Planovi gospodarenja otpadom

Godišnji pregled podataka o planovima gospodarenja otpadom JLS i proizvođača otpada (JLS / proizvođači otpada)